Modada Etiklik Mümkün mü?: Sürdürülebilir Moda

20170603_141306Moda denildiğinde aklımıza ilk gelen genellikle kıyafetlerdir ama Fransız moda tasarımcısı Coco Chanel, bu dünyaya daha geniş bir açıdan bakar. Chanel’e göre; “Moda sadece giysilerde var olan bir şey değildir. Moda gökyüzündedir, sokaktadır, moda düşüncelerimizle, yaşam tarzımızla oluşturulanlardır.”

Sürdürülebilir Moda kitabında ele alınan moda da Chanel’in görüşüyle benzer nitelikte.

Kitapta, değişen yaşam biçimimiz ve düşüncelerimizle şekillenen günümüz moda anlayışı ile son yılların gündemini meşgul eden sürdürülebilirlik olgusu harmanlanarak okuyucuya sunuluyor.

Sürdürülebilir Moda, tek bir yazarın kaleminden çıkan bir kitap değil. Farklı uzmanlarca hazırlanan makalelerin bir araya getirilmesiyle oluşturulmuş. Kitabın editörü ise Doç. Dr. Şölen Kipöz.

Kipöz, kuruculuğunu da yaptığı İstanbul Ekonomi Üniversitesi Moda ve Tekstil Tasarımı Bölümü’nün akademik üyesi aynı zamanda. Kitaba makaleleriyle katkıda bulunan ekipte yer alanlar da akademisyen, uzman ve tasarımcı kimliğe sahip kişiler.

Önsöz ise Londra merkezli Türk tasarımcı Bora Aksu’nun kaleminden.


untitledŞölen’in bu eserinin Türkiye’deki modanın etiklik ve sürdürülebilirlik konularını aydınlatan bir el feneri görevi göreceğine inanıyorum.”


Aslında Kipöz’ü yola çıkaran da “Etik bir modadan söz edilebilir mi?” sorusu. Kipöz, bu noktadan hareket ederek başladığı araştırmalarını kitabın öncesinde farklı projelerde hayata geçirmiş ve görsel olarak da geniş bir kitleyle paylaşmış.

şölen kipöz sürdürülebilir moda.jpgAhimsa, Cepteki Miras, İçinden Deniz Geçen ve R’TU adındaki dört proje; Kipöz’ün kitabın omurgası olarak nitelendirdiği “Etik Serisi” adlı bölümde kuramsal ve kavramsal açıdan detaylı bir şekilde anlatılıyor. Projelere ait sergilerin ve performans gösterisinin fotoğraflarına da yine aynı bölümde yer verilmiş.

Son bölümde ise Doç. Dr. Kipöz ile sanat küratörü Ayşegül Kurtel’in Ahimsa sergisi ve Portİzmir projeleri hakkındaki söyleşisi bulunuyor.

Kitabın yazar kadrosunun sahip olduğu akademisyen kimlik kitabın karakterine de yansımış ve anlatımdaki akademik lisanı ön plana çıkartmış. Bunun yanı sıra kitapta dikkat çeken bir diğer nokta, her akademisyenin sürdürülebilir moda kavramını farklı açılardan ele almış olması.

Mesela İsveçli moda kuramcısı Otto Von Busch’a ait olan ilk makale, Kipöz’ün ilk koleksiyonunun düşünce felsefesi Ahimsa kavramına odaklanarak bu felsefeyi sosyal, politik, bireysel açılardan detaylı bir şekilde okuyana aktarıyor.

Diğer araştırmalarda ise modada etiklik, sürdürülebilirlik, sağduyulu tasarım, dişil yaratıcılık, tasarımda zanaat, eski giysilerin etik moda anlayışındaki yeri, giysilerin bize kazandırdığı kültürel miras ve etik tüketim temaları üzerinde duruluyor.

Böylelikle, sürdürülebilir moda konusu farklı açılardan detaylı bir şekilde incelenirken kitabın kendi içindeki bütünlüğü sağlanıyor. Diğer bir deyişle birbirinin benzeri, aynı düşünceleri tekrar eden makaleler değil okuyacaklarınız. Özenle hazırlanmış titiz bir çalışmanın ürünü.

Özetle; Sürdürülebilir Moda, konu hakkında kavramsal ve kuramsal bilgi edinmek isteyenlerin okuyabileceği kaynak bir eser niteliğinde. Araştırmalarını derinleştirmek isteyenler için her makalenin ardında yer alan Kaynakça kısımları da zengin bir literatür barındırıyor. Kitapta ayrıntılı olarak ele alınan Kipöz’ün gerçekleştirdiği çeşitli projeler ise ‘Bu konu hakkında ne yapılabilir?‘ sorusuna cevap arayanlar için yol gösterici bir özelliğe sahip.


📖Sürdürülebilir Moda
Editör: Şölen Kipöz

192 sayfa, Yeni İnsan Yayınevi


Önceki
↩ Modanın Politikası…


Sonraki
Bizim İş Halleri… ↪